Dossiers

Sluit VGT

De dossiers vormen de rode draad in de werking van de cel belangenbehartiging van Fevlado vzw.
Deze cel is samengesteld uit 2,5 voltijds equivalenten. De medewerkers van de cel doen regelmatig beroep op experten en werkgroepen. Meer informatie over experten en werkgroepen vind je terug bij de rubriek 'Doe Mee'.

Binnen een langetermijnplanning worden, samen met het bestuur van de organisatie, op het einde van elk werkingsjaar de prioriteiten vastgelegd voor het volgende jaar. Daarbij wordt telkens voortgebouwd op de eerdere acties en worden nieuwe acties gepland in overeenstemming met de evolutie van de samenleving en het lokale, federale en internationale beleid. Dit wordt opgenomen in het jaarplan van Fevlado.
De omschrijving van de voorbije celwerking gebeurt in het jaarverslag van Fevlado.

Contact: belangenbehartiging@fevlado.be