(Dove) ouders en (dove) kinderen: recht op VGT

Sluit VGT
Wanneer jonge ouders geconfronteerd worden met de geboorte van een doof kind, komen zij meestal terecht in een medisch circuit dat doofheid ziet als een beperking. Vanuit die visie wordt er alles aan gedaan om het kind zo snel mogelijk opnieuw te doen ‘horen’: het implanteren van een Cochleair Implantaat (CI) wordt opgedrongen. Over VGT en Dovencultuur wordt slechts zelden gesproken. Nochtans is VGT de enige taal die 100% toegankelijk is voor een doof kind; het CI blijft immers een hulpmiddel.