Internationaal

Sluit VGT

Het VN-Verdrag voor de Rechten van Personen met een Handicap werd door België geratificeerd in 2009. Het doel van dit verdrag van de VN (Verenigde Naties) is volledige en gelijke mensenrechten krijgen voor alle mensen met een handicap. Het verdrag zegt dat een handicap niet een probleem van één persoon is, maar een probleem van de samenleving die personen een handicap “geeft”, doordat ze niet voldoende is aangepast. 

‘Ratificatie’ betekent voor België dat alle parlementen (federaal , Vlaams, Waals, Brussels, Duitstalig) het verdrag moeten aannemen en naleven. Als sommige bepalingen in het internationale verdrag niet vermeld staan in de eigen wetgeving van een land, moet die wetgeving worden aangepast. België moest de stand van zaken en een progressieve evolutie in 2011 een eerste maal tonen via een rapport dat naar de VN-Commissie werd opgestuurd. Organisaties van personen met een handicap kunnen een schaduwrapport of een alternatief rapport schrijven, waarin de situatie wordt geschetst zoals die werkelijk is, en niet zoals die volgens de overheid wordt voorgesteld. Fevlado gaf advies aan GRIP vzw die al eerder een schaduwrapport opstelde, en werkt momenteel samen met BDF (Belgium Disability Forum) aan een alternatief rapport. 

Voor dove gebarentaligen is dit verdrag zeer belangrijk: voor het eerst gebruikt een internationaal verdrag woorden als ‘gebarentaal’, ‘culturele en linguïstische identiteit’, en ‘Dovencultuur’. Het verdrag beschrijft ook het recht op toegankelijk onderwijs voor doven. De cel belangenbehartiging gebruikt de artikels uit deze Conventie in haar lobbywerk. 

De artikels 2,9, 21, 24 en 30 zijn voor dove gebarentaligen belangrijk. Je kan die hier in in VGT bekijken. 

De volledige tekst van de VN-Conventie kan je hier lezen in het Nederlands.

VN-Comité bespreekt de uitvoering van het Verdrag inzake de Rechten van Personen met een Handicap in België


Op 14 april dit jaar was Fevlado mee aanwezig tijdens de voorstelling van de verschillende alternatieve rapporten van Belgische middenveldorganisaties. De cel Belangenbehartiging schreef immers mee aan 2 van deze rapporten. Ze zijn een belangrijke toevoeging aan het officiële rapport dat België midden 2011 indiende bij het VN-Comité over de manier waarop ons land het VN-Verdrag inzake de Rechten van Personen met een Handicap toepast.
Over die bijeenkomst in april publiceerden we eerder al een nieuwsitem.
 
De VN-Commissie vergelijkt het officiële rapport en de alternatieve rapporten – ook wel schaduwrapporten genoemd – om zo een juiste kijk op de Belgische situatie te krijgen. Op 18 en 19 september moest de Belgische Staat zelf enkele vragen van de VN-experten beantwoorden. Onder andere was er bijzondere aandacht voor de manier waarop België voorziet in aangepaste communicatievormen (voor onder andere dove personen) in alle domeinen van het leven. Dat betekent dat de experten rekening gehouden hebben met de inhoud van de alternatieve rapporten!
 
Het BDF (Belgian Disability Forum, waar Fevlado bij is aangesloten) verstuurde hierover een persbericht
Het was de bedoeling dat ook Fevlado opnieuw aanwezig zou zijn tijdens deze belangrijke sessie. Maar de onduidelijke communicatie vanuit de VN-Commissie over de (beperkte) toegankelijkheid voor dove deelnemers verhinderden dit. Fevlado klaagde deze situatie aan bij de VN-Commissie zelf en stuurde een copy van de brief ook naar WFD, EUD en enkele Belgische organisaties. Ze hoopt dat er voor de volgende sessies van de VN-Commissie hier rekening mee wordt gehouden.
 
Binnenkort wordt er door Fevlado gestart met een culturele vertaling van het VN-Verdrag inzake de Rechten van Personen met een Handicap. Dit Verdrag zal dan voor de volledige Vlaamse Dovengemeenschap toegankelijk zijn, niet alleen met betrekking tot de letterlijke tekst, maar ook met betrekking tot de geest van het Verdrag en het belang van dit instrument. De vertaling wordt gesubsidieerd door Gelijke Kansen in Vlaanderen.