Media

Sluit VGT
'Media' is een verzamelwoord dat verschillende kanalen waarlangs nieuws vernomen kan worden omvat, zoals de krant, radio, internet, televisie. Voor dove Vlaamse Gebarentaligen is het niet altijd evident om nieuws te verwerven vanwege de taalbarrière.

Zowel het toegankelijk maken van de bestaande media als gemeenschapsmedia zijn voor Fevlado belangrijke punten op de agenda.