Gemeenschapsmedia

Sluit VGT
Gemeenschapsmedia ontstaan op initiatief van en voor een gemeenschap en worden dus in het geval van de Vlaamse Dovengemeenschap gemaakt door en voor dove Vlaamse Gebarentaligen en gepresenteerd in de Vlaamse Gebarentaal. Dove mensen bepalen de inhoud van deze media vanuit hun eigen ervaringen en een Doof cultureel perspectief. Deze media worden toegankelijk gemaakt voor niet-gebarentaligen door middel van voice-over of ondertiteling.