Opgeleide groep dove presentatoren

Sluit VGT
In Vlaanderen gebeurden tot kort vertalingen van Nederlands naar Vlaamse Gebarentaal vaak nog in weinig professionele omstandigheden: er was nauwelijks of geen teamwerk (de vertaler werkte vaak alleen, zonder controle) en er moest dikwijls gewerkt worden onder hoge tijdsdruk waardoor de kwaliteit van de vertaling vaak niet optimaal was. Er was lange tijd ook niemand in Vlaanderen die ook maar enige opleiding had omtrent vertalen.

Fevlado wilde via een opleiding stimuleren dat dove mensen professioneel aan de slag kunnen als vertaler Nederlands - VGT in de visuele media (televisie, websites, …) en zelf deze media gaan bepalen en creëren, en kreeg hiervoor een projectsubsidie van het ministerie van Cultuur. In 2010 ging deze opleiding door, waaraan acht dove mensen deelnamen.

Bericht van 10/03/2010: Opleiding dove vertalers en presentatoren.