Toegankelijke media

Sluit VGT
Media kan toegankelijk gemaakt worden voor dove en slechthorende personen door middel van ondertitels of het voorzien van een tolk Vlaamse Gebarentaal.

In Vlaanderen is er reeds een lange geschiedenis van en evolutie in ondertiteling via Teletekst (oproepbaar via T888), en sinds 2012 worden ook tolken Vlaamse Gebarentaal ingeschakeld om programma’s van de VRT toegankelijk te maken voor gebarentalige kijkers.