Buitengewoon onderwijs en dovenonderwijs

Sluit VGT

In Vlaanderen zijn er acht scholen(groepen) die onderwijs aanbieden aan dove en slechthorende leerlingen, onder buitengewoon onderwijs type 7.