Geïntegreerd onderwijs

Sluit VGT

Dovenscholen zijn tot vandaag scholen Buitengewoon Onderwijs, waar leerlingen geen diploma maar slechts een getuigschrift kunnen verkrijgen bij het afstuderen. Onder andere daarom waagden tal van dove leerlingen de stap naar het reguliere onderwijs. Deze evolutie werd versterkt door de mogelijkheid om voor een beperkt aantal uren een tolk Vlaamse Gebarentaal in te schakelen tijdens de les en een GON-begeleider die gedurende een aantal uren per week extra begeleiding kan geven.