Juridisch proces tolken in onderwijs

Sluit VGT

In 2009 werd door een aantal ouders een proces opgestart tegen de Vlaamse Overheid, omdat zij van mening waren dat hun dove kinderen die in het reguliere onderwijs integreerden, het slachtoffer waren van discriminatie. De Overheid voorzag immers slechts voor een heel gering aantal lesuren een tolk Vlaamse Gebarentaal, zodat de meerderheid van de lessen ontoegankelijk bleef. De rechter in Gent veroordeelde de Vlaamse Overheid, waarna deze laatste in beroep ging. Maar ook in hoger beroep werd de Vlaamse overheid veroordeeld wegens het uitblijven van redelijke aanpassingen voor deze doelgroep.

Hier vind je het verloop van het juridisch proces, aan de hand van de verschillende artikels die hierover reeds verschenen.