Regelgeving

Sluit VGT
De Dovengemeenschap vocht jarenlang voor meer tolkuren in onderwijs. Bekijk hier nog eens de hoogtepunten van deze strijd.


De procedure voor het toekennen van Tolken Vlaamse Gebarentaal in onderwijs verloopt steeds via een omzendbrief. Hierin wordt meegedeeld welke stappen een leerling/student moet ondernemen om een tolk aan te vragen.

De recentste omzendbrief vind je hier.

http://www.ond.vlaanderen.be/edulex/database/document/document.asp?docid=14091

GON-begeleiding wordt toegekend onder bepaalde voorwaarden. Ook deze werden gecommuniceerd aan de hand van een omzendbrief. Deze vind je hier.

http://www.ond.vlaanderen.be/edulex/database/document/document.asp?docid=14091