Parlementaire vragen

Sluit VGT

Commissie voor Welzijn, Volksgezondheid en Gezin

 
  • Op 15 september 2015 vroeg Elke Van den Brandt (Groen) uitleg aan Jo Vandeurzen over de hervorming van het tolkurensysteem.Het verslag hiervan kan je via volgende link bekijken: https://www.vlaamsparlement.be/commissies/commissievergaderingen/1001349/verslag/1001887. De minister werd onder andere bevraagd over de beschikbare tolkuren voor alle aanvragen in 2015 en of die voldoende zouden zijn. Wordt het systeem aangepast zodat het flexibeler kan omspringen met de vragen? Komt er een alarmbelprocedure?
  • Op 6 oktober 2015 stelde Bart Van Malderen (sp.a) een vraag aan minister Jo Vandeurzen over het tekort aan tolken Vlaamse Gebarentaal. Het verslag hiervan kan je via volgende link bekijken: https://www.vlaamsparlement.be/commissies/commissievergaderingen/1006822/verslag/1007291. De minister moest onder andere toelichten welke initiatieven hij zou nemen om het aantal beschikbare tolken te vergroten en hoe Fevlado hierbij betrokken of ondersteund zou worden.
 

Commissie voor Onderwijs

 
  • Op 25 augustus kreeg Jos De Meyer een antwoord op zijn vragen met betrekking tot de tolkuren VGT en uren schrijftolk voor leerlingen met een auditieve handicap. Het betreft een kwantitatief overzicht van gegevens, op vraag bij Fevlado te verkrijgen.