Algemene informatie over de Ledenbeweging

Sluit VGT
De ledenbeweging van Fevlado is een netwerk van

afdelingen :

 • Jong-Fevlado
 • Fevlado-Senioren
 • Helen Keller Club
 • De Dove Trekvogels
 • DovenGeschiedenis Vlaanderen
 • Vereniging Dove Zelfstandigen
 • DoofBewust


rechtstreeks aangesloten organisaties :

 • DovenSport Vlaanderen

niet rechtstreeks aangesloten organisaties
:
 • regionale dovenverenigingen met hun afdelingen en kleine dovenverenigingen

De bedoeling van dit netwerk is om elkaar
 • te ondersteunen;
 • te begeleiden;
 • te bemiddelen bij conflicten;
 • socio-culturele activiteiten te helpen organiseren;
 • te sensibiliseren;
 • regionaal aan belangenverdediging te doen.


Dit netwerk bestaat niet enkel uit aangesloten organisaties, wiens leden automatisch ook lid zijn van Fevlado. Ook leden die rechtstreeks lid zijn bij Fevlado worden betrokken bij dit netwerk. Zo worden aangesloten leden betrokken bij allerhande vertegenwoordigingen en worden ze aangesproken worden op hun ervaringsdeskundigheid. Op deze wijze helpen ze mee de toekomst van Fevlado en van de Vlaamse Dovengemeenschap vorm te geven.

Elke afdeling en aangesloten organisatie heeft en behoudt zijn eigen werking, maar krijgt, volgens afspraak, personeelsondersteuning vanuit Fevlado. De coördinatie hiervan gebeurt op het secretariaat te Gent.

Vanuit elke afdeling en aangesloten organisatie is er ook een afgevaardigde lid van de Algemene Vergadering van Fevlado vzw. Fevlado wil op die manier de ledenbeweging erkennen als de basis van haar werking.

Elke 5e zondag heeft er een overlegbijeenkomst plaats met Fevlado en afgevaardigden van de besturen van de aangesloten organisaties.2 maal per jaar volgt hierop een infonamiddag, waarop alle leden van Fevlado welkom zijn. De bedoeling van deze namiddag is om de leden te informeren over de activiteiten van Fevlado en om vragen te beantwoorden.

Aansluitingsvoorwaarden

Het volledige aansluitingsreglement kan je hier downloaden.

 

Procedure van aansluiting

De vragende organisatie verklaart zich akkoord met de aansluitingsovereenkomst, waarin alle afspraken beschreven staan. Wie wil aansluiten, doet dat via een gemotiveerd schrijven, gericht aan de voorzitter. Deze legt de aanvraag voor aan de eerstvolgende Algemene Vergadering. 

Fevlado is niet verantwoordelijk voor het intern beleid van de aangesloten organisaties. Zij zal alleen toezien op het naleven van de voorwaarden.