Bestuur

Sluit VGT
Algemene vergadering

De AV is als volgt samengesteld,
de mandaten lopen tot eind 2018.

 • Bekaert Thierry
 • Beirnaert Dirk
 • Botteldoorn Ann
 • De Coninck Thomas
 • De Graef Wilfried
 • De Meulder Maartje
 • De Roose Boudewyn
 • De Weerdt Paul
 • Deschildre Dennis
 • Deweghe Arnold
 • Fabel Bert
 • Fret Hubert
 • Hiroux Jean-Pierre
 • Kind Lieven
 • Kinet Nicolas
 • Lanneer Fabienne
 • Lathouwers André
 • Legrand Bernard
 • Maes Gabriel
 • Mazovetski Alexandre
 • Melis Hilde
 • Nyffels Annemie
 • Romeijn Marie
 • Salhi Ali
 • Sols Pascal
 • Stevens Helga
 • Steiner Edit
 • Swevers Daniel
 • Thomas Michel
 • Van de Perre Frank
 • Van Hoorebeke Andy
 • Van Landuyt Joris
 • Van Landuyt Sammy
 • Vancampenhout Ronald
 • Verhoeven Jan
 • Vervaecke Fanny
 • Walbers Kristof
Raad van Bestuur

De Raad van Bestuur is als volgt samengesteld, de mandaten lopen tot eind 2018.

 • Mazovetski Alexandre, schatbewaarder
 • Melis Hilde
 • Steiner Edit
 • Stevens Helga
 • Van Hoorebeke Andy, voorzitter
 • Vande Perre Frank

Personeel Fevlado vzw

Fevlado bestaat uit twee cellen: de cel Belangenbehartiging die inhoudelijk gecoördineerd wordt door Jorn Rijckaert en de cel Ledenbeweging die inhoudelijk gecoördineerd wordt door Davy Van Landuyt. De algemeen directeur, Filip Verstraete, is verantwoordelijk voor de coördinatie op het vlak van financiën, logistiek, personeel en de algemene werking.

De personeelskost van 12 voltijds equivalenten (11 bedienden en 1 arbeider) wordt gesubsidieerd door het Vlaams Agentschap voor Personen met een Handicap (VAPH). Op 1 september 2003 werden 2 bedienden ter beschikking gesteld van Opdoss vzw, ter aanvulling van een personeelslid dat reeds eerder voor Opdoss werkte overeenkomstig een afspraak tussen het VAPH, Opdoss en Fevlado. Zo telt Fevlado op heden 10 voltijdse equivalenten.

Circa de helft van de personeelsploeg is doof/slechthorend, de helft is horend. Daarnaast kan Fevlado rekenen op de inzet van een groot aantal vooral dove vrijwilligers.